بسیاری از سازمان ها در کنار نیاز به خرید تجهیزات شبکه یا مراکز داده، نیازمند دریافت راهکارهایی برای استفاده از این تجهیزات هستند. پیاده سازی و راه اندازی این تجهیزات از یک طرف، و طراحی شبکه و مراکز داده قبل از تأمین تجهیزات و اینکه با توجه به نیاز سازمان چه تجهیزاتی باید تهیه شود از طرف دیگر، مواردی هستند که توسط کارشناسان خبره باید تصمیم گیری شوند زیرا در غیر این صورت سازمان متحمل هزینه های سنگینی خواهد شد.

به همین خاطر، شرکت افرا فناوری ایکاد ، در کنار تأمین تجهیزات، اقدام به طراحی، پیاده سازی و تأمین امنیت شبکه ها و مراکز داده می کند. کارشناسان ما در گام نخست اقدام به نیازسنجی سازمان و اینکه چه کارکردی از شبکه مورد انتظار سازمان است می نمایند و پس از آن شروع به طراحی شبکه می کنند. در این مرحله از طراحی شبکه، تکنیک‌ها و الگوریتم‌های متفاوتی برای تولید توپولوژی شبکه استفاده می‌گردد. این مرحله خود شامل بخش های مختلفی نظیر مشخص نمودن محل لینک‌ها و نودها، مسیریابی ترافیک و دسته‌بندی تجهیزات می‌باشد. در مرحله بعدی نیز تحلیل هایی نظیر هزینه و قابلیت اطمینان شبکه انجام می شود و برای شروع اجرا و پیاده سازی به تأیید کارفرما می رسد.

از آنجا که شرکت افرا فناوری ایکاد خود تأمین کننده تجهیزات شبکه است و کارشناسان مجربی را در اختیار دارد، خدمات طراحی شبکه این شرکت برای سازمان ها بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.