فن سرور HP

فن سرور HP وسیله ایی از اجزا سرور است که وظیفه ان خنک کردن برد و اجزا سرور میباشد