|  Image Name

add-on package های بسیاری برای گسترش ارزش و کارایی Synology NAS شما وجود دارد. شما قادر خواهید بود بسته هایی را که به طور خاص برای نیازهای منحصر به فرد طراحی شده اند را فقط با چند کلیک ساده  دریافت و نصب نمایید.

Synology Directory Server سرویس دامنه Active Directory (AD) را با پشتیبانی سامبا ارائه می دهد. این نرم افزار از ویژگیهای Active Directory مانند user accounts، group memberships، domain-joining Windows, Linuxو Synology DSM ، احراز هویت مبتنی بر Kerberos و group policies پشتیبانی می کند. این امر باعث می شود مدیریت رایانه ها و دستگاه های با سیستم های Synology DSM ، Linux ، Windows و استقرار برنامه های Windows آسانتر شود.

Synology Directory Server می تواند بر روی مدل های مطرح شده در زیر راه اندازی شود.

۲۰ series:FS6400, FS3400, RS820RP+, RS820+, DS620slim, SA3400

۱۹ series:RS1619xs+, RS1219+, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DVA3219

۱۸ series:FS1018, RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+

۱۷ series:FS3017, FS2017, RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xs, DS1817+, DS1517+

۱۶ series:RS18016xs+, RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+, DS716+II, DS216+, DS216+II

۱۵ series:RS815RP+, RS815+, RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+

۱۴ series:RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+

۱۳ series:RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+

۱۲ series:RS3412RPxs, RS3412xs, RS2212RP+, RS2212+, RS812RP+, RS812+, DS3612xs, DS1812+, DS1512+, DS712+, DS412+

۱۱ series:RS3411RPxs, RS3411xs, RS2211RP+, RS2211+, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS411+, DS411+II